Lör, kl: 14.48
Det behövs lite blod pga. lågt HB. Sen ett nytt cellgift som heter något i stil med Oncovin eller Cytosar
Rond 3 – NOPHO ALL-2008 HR, Block B [D4]

kram.nu