Tor, kl: 19.00
Hur hanterar man ett besked om en rätt jobbig diagnos… och som knappt går att utala?

kram.nu