BEHANDLING

Akut Lymfatisk Leukemi

Min individuella behandling

Alla som behandlas för ALL genomgår ett nationellt program. Om du är medicinsk intresserad och har mycket tid över så finns hela programmet här.

Om du är normal kan du hoppa över dokumentet så ska jag försöka förklara hur behandlingen går till. Med reservation för att jag ha fel så tar en ALL behandling totalt 2,5 år. Behandlingen varierar men det är cellgifter och stamceller som gäller här. Det första året är intensivt och den resterande tiden (1,5 år) är mer soft. Till skillnad mot många andra cancerdiagnoser så går det alltså inte att strålbehandla eller operera. Strålbehandling förekommer endast innan en ev. transplantation i syfte att slå ut immunförsvaret.

Alla med ALL behandlas utifrån NOPHO behandlingsprotokoll. ALL:a ska med!

NOPHO är en förkortning på Nordiska föreningen för Pediatrisk Hematologi och Onkologi.

DATUM Diagnos Sekundär diagnos
2020.11.18 Akut lymfatisk leukemi [ALL]

ROND 1

2020.08.28 - 2020.09.25


2020-08-28 Vincristine i blodet
2020-08-28 Doxorubicin - i blodet
2020-08-28 Methotrexate i ryggen

2020-09-04 Vincristine i blodet
2020-09-04 Methotrexate - i ryggen

2020-09-11 Vincristine i blodet
2020-09-11 Metotrexat - i ryggen

2020-09-18 Vincristine i blodet
2020-09-18 Doxorubicin - i blodet

2020-09-25 Vincristine - i blodet
2020-09-25 Methotrexate - i ryggen


Resultat

"Journal (2020-10-29): ”Visar kvarvarande tumor i mediastinum med ungefär samma storlek som vid diagnostillfället. Benmärgsbiopsi från samma dag (endast imprints bedömda vid dikteringstillfället” men det kvarstår en blastökning på genomsnitt cirka 20%. Patienten har således inget svar på given behandling. Diskuterar med Doktor xxxxxx. Planeras för start av blockbehandling med block A-start i morgon kl 09.30. URD-sökning initieras”

ROND 2 Block A

2020.09.30 - 2020.10.04


Dygnsschema x 5

LÄKEMEDEL
(dos/adm. tillfälle)
ORD MÄNGD (mg)Läkemedlets konc.
i stamlösn.
INFUSIONSVÄTSKAADMIN (tidpunkt, antal timmar)Svenska
1000ml Natriumklorid 9mg/mlT 0-2
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 2Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 440mg/m²
750mg100ml Glukos 50mg/ml2-3 (1 tim)Cytostatikum
Kaliumklorid
iv inf 40mmol normaldos
2mmol/ml1000ml Glukos 50mg/ml3-8 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 5Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 8Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Etopofos
iv inf 100mg/m²
170mg500ml Natriumklorid 9mg/ml8-9 (1 tim)Cytostatikum
1000ml Natriumklorid 9mg/ml9-14 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 11Mot toxicitet vid cytostatikabehandling

Resultat

"...inget svar på NOPHO-behandling. Utvärdering efter blockbehandling, genomgått block A... "

ROND 3 Block B

2020.10.21 - 2020.10.27
och
2020.11.16 - 2020.11.21

DAG 1

LÄKEMEDEL
(dos/adm. tillfälle)
ORD MÄNGD (mg)LM konc. i stamlösn.Ord.
Stamlösn. (ml)
INFUSIONSVÄTSKAADMIN
(tidpunkt antal tim).
Tim 0 planeras av personal.
T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslista
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml
1000ml Natriumklorid 9mg/ml
0-4 (4 tim)
Inf Oncovin
1,5mg/m². Maxi dos 2mg totalt.
2mg50ml Natriumklorid 9mg/mltim 0 (15 min)
Methotrexat
iv inf. 300mg/m².
510mg100ml Glukos 50mg/ml4-5 (1 tim)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml10ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
5-9 (4 tim)
Methotrexat
iv inf 2700mg/m².
4590mg1000ml Glukos 50mg/ml5-28 (23 tim)
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Natriumklorid 9mg/ml.
9-13 (4 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
13-17 (4 tim)
Kaliumklorid
iv inf 20mmol normal dos.
2mmol/ml30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Glukos 50mg/ml.
17-21 (4 tim)
30ml NatriumBikarbonat 50mg/ml.
1000ml Natriumklorid 9mg/ml
21-25 (4 tim)


DAG 2

LÄKEMEDEL
(dos/admin. tillfälle)
ORD
MÄNGD
LäkemedletsOrd.
Stamlösn.
INFUSIONSVÄTSKAAdm. (tidpunkt)
T Dexacortal 20mg/m² delat på 3 doser.Ordineras i läkemedelslista
Kaliumklorid
iv. inf. 20mmol normal dos
2mmol/ml1050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 50mg/ml1-5 (4 tim)
Methotrexati.t.
12mg (total dos)
12mg2,5mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusiont1
Cytosar it
30mg (total dos)
30mg20mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusion
Precortalon aquosum it16mg25mg/mlGes intratekalt under pågående mtx infusion
Kaliumklorid iv. inf.
40mmol normal dos
2mmol/ml2050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 50mg/ml.5-9 (4 tim)
50ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Natriumklorid 9mg/ml.9-13 (4 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Kaliumklorid iv. inf.
20mmol normal dos
2mmol/ml1050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 15mg/ml.13-17 (4 tim)
Kaliumklorid iv. inf.
20mmol normal dos
2mmol/ml1050ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Glukos 15mg/ml.17-21 (4 tim)
50ml NatriumBikarbonat 50mg/ml. 1000ml Natriumklorid 9mg/ml.21-24 (3 tim)
START Leukovorin
SE SPECIELLT SCHEMA. SKALL PÅBÖRJAS 42 h EFTER START AV MTX

Fortsatt vätsketerapi till konc. mindre än 0,2umol/l - ordinera följande blad.DAG 3-6

DAGLÄKEMEDEL (dos/adm. tillfälle)ORD MÄNGD (mg)INFUSIONSVÄTSKAAdm. (tidpunkt, antal tim)
Tim 0 planeras av personal.
D3T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
D4T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (till natten)
Fortsatt vätska om ej mtx. konc. mindre 0,2umol/l
D5T Dexacortal
20mg/m² delat på 3 doser.
Ordineras i läkemedelslistan
1000ml Natriumklorid 9mg/ml0-4 (4 tim)
Cytosar
**(Cytarabine Accord) iv. inf. 2000mg/m²
3400mg500 Natriumklorid 9mg/ml1-4 (3 tim)
Cytosar
**(Cytarabine Accord) iv. inf. 2000mg/m²
3400mg50ml Natriumklorid 9mg/ml13-16 (3 tim)
Puri-Nethol
(6-MP) 100mg/m² p.o.
150mgTim 13 (tim natten)
Fortsatt vätska om ej mtx. konc. mindre 0,2umol/l
D61000ml Natriumklorid 9mg/ml0-4 (4 tim)
Inf. Oncovin
1,5mg/m². Max doms totalt
2mg50 ml Natriumklorid 9mg/mlTim 0 (15 min)
Cytosar
iv. inf. 2000mg/m²
3400mg500ml Natriumklorid 9mg/ml1-4 (3 tim)
Inj. Oncaspar (PEG-Asparaginase) 1000U/m²1700tIntramuskulär injektionTim 4
Cytosar
iv. inf. 2000mg/m²
3400500ml Natriumklorid 9mg/ml13-16 (3 tim)

Start g-CSF 5 mikrogram/kg och dag från dag 7Leukovorinschema vid behandling med metotrexat 5g/m².
Resultat från första Block B (2020.10.21 - 2020.10.27)

DatumKlockslagLeukovorin-dos (i.v. inf)
(=Calciumfolinat)
samtliga doser ges i.v.
Tid efter start av Mtx (timmar)Uppmättmtx kona. (𝜇mol/L)Mål Mtx konc.
(𝜇mol/L)
Serum-kreatinin (𝜇mol/L)
21/1022.00xxxxx63547
22/1015.00xxxxx234947
23/1004.00xxxxx361,3<3,047
23/1010.0030 (15mg/m² iv)*420,6<1,049
23/1012.00- (Enl. tabell 1)4444
23/1016.0030 (Enl. tabell 2)480,250
23/1022.0030 (Enl. tabell 2)54<0,2<0,2xxxxx
________ (Enl. tabell 2)60<0,2xxxxx
________(Enl. tabell 2)66<0,2xxxxx
________(Enl. tabell 2)72<0,2
________(Enl. tabell 2)78<0,2xxxxx

Om kreatinin stiger >= 50% skall vätsketillförseln ökas till 4500ml/m²/dygn. Om mtx-koncentrationen är >3umol/L timme 36 kan också vätsketillförseln övervägas att ökas till 4500ml/m²/dygn.

Provtagning och leukovin fortsätter ALLTID till timme 54, därefter endast om mtx konc. >=0,2umol/L. Om så är fallet fortsätts både vätsketillförsel och leukovorin (var 6:e timme) tills mtx konc. når 0,2umol/L.Leukovorinschema vid behandling med metotrexat 0,5-5g/m².
Resultat från första Block B-2 (2020.11.16 - 2020.11.21)

DatumKlockslagLeukovorin-dos (i.v. inf) (=Calciumfolinat) samtliga doser ges i.v.Tid efter start av Mtx (timmar)Uppmättmtx kona. (𝜇mol/L)Mål Mtx konc.
(𝜇mol/L)
Serum-kreatinin (𝜇mol/L)
16/1123.35xxxxx64054
17/1105.35xxxxx12xxxxxxxx51
17/1116.35xxxxx235276
18/1105.35xxxxx362,2<3,051
18/1111.3515mg/m2 iv=26mg iv.
Dos timme 42 ges oavsett konc. timme 36
421,1<1,053
18/1113.35Tabell 1: 26mg iv.44
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
18/1117.35Tabell 2: 51mg iv.480,949
18/1123.30Tabell 2: 25,5mg iv.540,5<0,2xxxxx
19/1105.30Tabell 2: 26mg iv.600,3<0,253
19/1111.30Tabell 2: 26mg iv.660,2<0,2xxxxx
19/1117.30Tabell 2: 26mg iv.72<0,2<0,250

Om kreatinin stiger >= 50% skall vätsketillförseln ökas till 4500ml/m²/dygn. Om mtx-koncentrationen är >3umol/L timme 36 kan också vätsketillförseln övervägas att ökas till 4500ml/m²/dygn.

Provtagning och leukovin fortsätter ALLTID till timme 48, därefter endast om mtx konc. >=0,2umol/L. Om så är fallet fortsätts både vätsketillförsel och leukovorin (var 6:e timme) tills mtx konc. når 0,2umol/L.

* Dosen timme 42 ges oavsett koncentration timme 36.
** Egen anteckning, alt. namn på läkemedel, för att minska förvirring.


Resultat

”2020-12-08 FDG PET-DT utfört från skallbas till proximala låren med diagnostisk DT i venfas efter iv kontrastmedeltillförsel. Jämförelse med FDG-PET DT 2020-08-19.

     
  • Hals/thorax: Aktiviteten i den hypermetabola tumörmassan i främre mediastinum har gått komplett i regress. Morfologisk har tumören minskat betydligt i volym, från 11 x 10 cm till 6 x 2 cm (bxd), och den inte visar något kontrastuppladdning. Komplett morfologisk och metabol respons av en lymfkörtel i vänster fossa supraclavicularis. Lungparenkymet ua. Inget nytillkommet.
  •  
  • Buk: Normalstor mjälte (8,5 cm kraniokaudalt) utan fokala förändringar. Inga förstorade eller hypermetabola körtlar under diafragma. Inget avvikande i bukens parenkymatösa organ.
  •  
  • Skelett: Det vid föregående synliga kraftigt FDG upptaget i hela skelettet har gått komplett i regress. Liksom tidigare ses inga morfologiska fynd, ingen destruktion.”

Benmärgsprov visade 0 (noll) cancer kvar I benmärgen.

ROND 4 Block B

2020.11.16 - 2020.11.21

Block C ersattes med ytterligare ett Block B (se ovan Rond 3).

Resultat
Goda resultat se ovan Block B

ROND 5 Block A

2020.12.16 - 2020.12.21

Block A för att förhindra och hålla cancern tillbaka inför ev. stamcellstransplantation i januari.


Dygnsschema x 5

LÄKEMEDEL
(dos/adm. tillfälle)
ORD MÄNGD (mg)Läkemedlets konc.
i stamlösn.
INFUSIONSVÄTSKAADMIN (tidpunkt, antal timmar)Svenska
1000ml Natriumklorid 9mg/mlT 0-2
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 2Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 440mg/m²
750mg100ml Glukos 50mg/ml2-3 (1 tim)Cytostatikum
Kaliumklorid
iv inf 40mmol normaldos
2mmol/ml1000ml Glukos 50mg/ml3-8 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 5Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 8Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Etopofos
iv inf 100mg/m²
170mg500ml Natriumklorid 9mg/ml8-9 (1 tim)Cytostatikum
1000ml Natriumklorid 9mg/ml9-14 (5 tim)
Uromitexan
iv inf 125mg/m²
250mg100mg/mlTimme 11Mot toxicitet vid cytostatikabehandling

Resultat
Förutom litet bakslag med feber och besök på akuten samma dag som utskrivning goda resultat. Journalanteckningar (2021-01-18) "Benmärgsprov (cristapunktion + biopsi) 2021-01-07: Morfologiskt komplett remission. Ingen MRD påvisbar med flödescytometri. Ingen MRD påvisbar med RQ-PCR".

ROND 6 Behandl. inför Allogen HSCT

2021.01.25 - 2021.01.29

Förberedande behandling (Konditionering) inför allogen stamcellstransplantation

DATUMLÄKEMEDELORD MÄNGDLäkemedl.
konc.
Ord. Stamlösn.INFUSIONS-
VÄTSKA
Adm. startSVENSKA
DYGN -4 till 0

"Konditionering vid allo-hSCT beslutas av transplantationscentra i samråd med behandlande kliniker. Konditioneringen bör vanligen vara så intensiv som patienten kan tolerera och om möjligt innehålla helkroppsbestrålning i form av fraktionerad TBI."
Regionala cancercentrum i samverkan.

25/1
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 10Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 60mg/kg
3480 mg500 ml Glukos 50mg/mlkl 10-11
(1 tim)
Cytostatikum
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 13Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 16Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 19Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
26/1
Betapred
iv inj 8mg totaldos
8 mg4mg/ml2 mlkl 9Kortison
Tavegyl
iv inj 2mg normaldos
2 mg1mg/ml2 mlkl 9Antihistamin (profylax)
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 9
Thymoglobulin
iv inf 2mg/kg
116 mg5mg/ml23 ml1000 ml Natriumklorid 9mg/mlkl 9-16
(7 tim)
Behandling av akuta avstötningsreaktioner
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 10Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Sendoxan
iv inf 60mg/ml
3480 mg500 ml Glukos 50mg/mlkl 10-11
(1 tim)
Cytostatikum
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 13Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 13
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 16Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 17
Uromitexan
iv inf 24mg/kg
1390 mg100mg/ml14 mlkl 19Mot toxicitet vid cytostatikabehandling
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 10-12 (2 tim) skjuter fram start 3 tim
27/1
Betapred
iv inj 8mg totaldos
8 mg4mg/ml2 mlkl 9Kortison
Tavegyl
iv inj 2mg normaldos
2 mg1mg/ml2 mlkl 9Antihistamin (profylax)
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 9
Thymoglobulin
iv inf 2mg/kg
116 mg5mg/ml23 ml1000 ml Natriumklorid 9mg/mlkl 9-16
(7 tim)
Behandling av akuta avstötningsreaktioner
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 13
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 17
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 8-10 (2 tim) skjuter fram start 1 tim
28/1
Betapred
iv inj 8mg totaldos
8 mg4mg/ml2 mlkl 9Kortison
Tavegyl
iv inj 2mg normaldos
2 mg1mg/ml2 mlkl 9Antihistamin (profylax)
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 9
Thymoglobulin
iv inf 2mg/kg
116 mg5mg/ml23 ml1000 ml Natriumklorid 9mg/mlkl 9-16
(7 tim)
Behandling av akuta avstötningsreaktioner
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 13
Panodil
po 500mg normaldos
500 mgkl 17
Sandimmun ????kl 20-23 (3 tim)Dämpar kroppens immunreaktioner.
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 8-10 (2 tim) skjuter fram start 1 tim
29/1
fTBI 2,75 Gy x 4 = 11 Gy. kl 8-10 (2 tim)
Sandimmun ????kl 6-8 (2 tim)Dämpar kroppens immunreaktioner.
STAMCELLSINFUSIONkl 11Blodstamceller inj. i CVK. 3 sprutor x 2, paus 5 min, 3 sprutor x 2.
Totalt 450 ml (50 min)

ROND 7 Reborn

2021.01.29 - ?

Återhämtningsfas efter stamcellstransplantation

LäkemedelDoseringBehandlingstidSvenska
Aciclovir 400 mg (aciklovir).
Tablett.
1 tablett 2 ggr dagligen oraltTills vidare.
2020-08-29
Skydd mot bältros.
Betapred 0,5 mg (tablett)6 tabletter 1 ggr dagligen i 3 dygn oraltAvslutad
2021-02-05 - 2021-02-07
Kortison
Candesartan 8 mg (kandesartan). Tablett.1 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutad
2020-08-14
Mot förhöjt blodtryck. **Observera!
Ciprofloxacin 500 mg (ciprofloxacin). Tablett.1 tablett 2 ggr dagligen oraltAvslutad
2020-10-06
Mot bakterieinfektioner
Kaleorid 750 mg (kaliumklorid). Depottablett.1 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutad
2020-11-22
Kalium
Noxafil 100 mg (posakonazol). Tablett.3 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutad
2020-10-06
Förebygger svamp. OBS! Uppehåll 3 dagar innan cellgifter ska ges.
Olanzapin Actavis 2,5 mg, Tablett1 tablett 1 ggr dagligen oraltAvslutad
2021-02-05
Mot illamående.
Ondansetron Aristo 8 mg, Tablett1 tablett 2 ggr dagligen oraltAvslutad
2021-02-04
Mot illamående.
Ursofalk 250 mg, kapsel1 kapsel 2 ggr dagligen i 90 dygn oraltAvslutadSkydd för njurarna
Metotrexate som Gvh-profylaxEnligt särskild ordination: intravenös injektionAvslutad
2021-01-31 - 2021-02-06
GvHD-profylax.
Eusaprim forte 160 mg/800 mg
(trometoprim + sultametoxazol9. Tablett.
Enligt schema oralt. (mån, ons, fre)Tills vidare.
2020-09-11
Mot infektion
Sandimmun 25 mg1 kapsel dagligen, Avslutad
Dämpar kroppens immunreaktioner
Emgesan 250 mg1 tablett 10.00 och 1 tablett 22.00AvslutadStödmedicin i samband med Sandimmun.
Piperacilin/tazobactuam20 ml (4g) var sjättetimme timme intravenös injection.Avslutad
2021-01-27 - 2021-02-05
Bredspektrum penicillinantibiotika
Accofil 30 ME/0,5 ml (filgrastim).
Injektyions- /infusionsvätska, lösning i förgylls spruta.
1 förfylld spruta 1 gånger dagligen subkutan injektion.Avslutad
2020-11-23
Stimulerar produktion av blodkroppar.
Förvara i kylskåp.
Fragmin 5000 IE. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.1 förfylldspruta kl: 20.00 subkutan injektion.Avslutad
20202-08-19
Blodförtunnande.
Dexametason Abcur
4 mg
Tablett 4x1AvslutadKortison
Esomeprazol Actavis 20 mg1 tablett 1 gånger dagligenAvslutadProtonpumpshämmare. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.
Vancomycin Strides
125 mg
1 kapsel var sjätte timme i 10 dygnAvslutadAntibiotikum som tillhör glykopeptidantibiotika???

Vad är ALL

"Det finns flera typer av akut leukemi. En form (lymfatisk) är vanligast hos barn, medan en annan (myeloisk) främst drabbar vuxna personer. Medianåldern vid insjuknande är 5 år hos barn och drygt 50 år hos vuxna.

Akut Lymfatisk Leukemi är som namnet antyder en aggressiv blodcancerform som orsakas av att omogna vita blodkroppar delar sig okontrollerat. De sjuka cellerna som kallas lymfoblaster kan inte utvecklas till mogna vita blodkroppar (lymfocyter). Produktionen av lymfocyter kan tränga undan produktionen av normala blodkroppar.

Feber, skelett- och ledsmärtor, trötthet, avvikande blodstatus samt lymfadenopati/ hepatosplenomegali är vanliga symptom hos den som drabbats av ALL. Orsakerna till sjukdomen ifråga är inte klarlagda, där det emellertid existerar vissa studier som talar för att ärftlighet kan ha en viss betydelse. ALL drabbar ungefär 100 personer årligen i Sverige och förekommer i alla åldrar. Vidare är prognosen åldersberoende, varpå resultaten av behandling är bäst för patienter upp till 45 år.

Emellertid har prognosen förbättrats under senare år för samtliga åldersgrupper. Denna beror dock inte endast på ålder samt allmäntillstånd, utan också av sjukdomens karaktär. Vilken typ av ALL det gäller, initialt svar på behandling och förekomsten av särskilda genetiska förändringar i de sjuka cellerna är exempel på andra faktorer som har betydelse för den enskilda prognosen."

Källa: www.blodcancerforbundet.se

Blodcancerforbundets Informationsbroschyr (PDF)


Tobiasregistret

SVÅRA ORD & FÖRKORTNINGAR

ALL
Akut Lymfatisk Leukemi
Allogen
Blodbildande stamceller från donator (släkting eller obesläktad)
ATG
Antitymocytglobulin
Autolog
Blodbildande stamceller från patienten själv.
BM
Benmärg
BMT-koordinator
Transplantationskoordinator
BMT-mottagning
Blod- och märgtransplantationsmottagning
CMV
Cytomegalvirus, kan finnas latent i kroppen och reaktiveras efter HSCT.
CRP
Prov som stiger vid infektion.
CVK
Central venkateter.
Cyklofosfamid
Cytostatika som kan reta urinblåsans slemhinna.
Cytostatika
I dagligt tal ”cellgift”.
DT
Datortomografi (även CT: computed tomography)
Erytrocyter
Röda blodkroppar.
GvHD
Graft versus Host Disease (Transplantat mot värd sjukdom)
GvL
Graft versus leukemia
Hb
Hemoglobin
HR
Högrisk
HEM
Sektionen för hematologi
HLA
Humant leukocytantigen på cellers yta som typbestäms inför HSCT.
HSCT
Hematopoetisk stamcellstransplantation (eller blod-stam- cellstransplantation).
Konditionering
Förbehandling med cytostatika inför HSCT.
Leukocyter (lpk)
Vita blodkroppar.
Malign
Elakartad.
MRD
Measurable/minimal residual disease
MRT
Magnetkamera
MTX
Metotrexat
Mukosit
Inflammation i mag-tarmslemhinnan.
Neutrofila (neutro)
Vita blodkroppar som bekämpar infektioner.
PET
Positronemissionstomografi, kan bl.a. göras med spårämnet FDG (fludeoxyglukos)
PICC-line
Perifert inlagd central kateter, venkateter
Reaktivering
Latent virus i kroppen blossar upp och orsakar sjukdom.
Trombocyter (trc)
Blodplättar.
URD
Unrelated donor (obesläktad donator)
TBI
Helkroppsbestrålning
kram.nu